Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ParkAround . Η Ιστοσελίδα αποτελεί μια online πλατφόρμα μέσω της οποίας διαφημίζονται και προωθούνται παροχές και υπηρεσίες συμβεβλημένων χώρων στάθμευσης που δύνανται να συνοδεύονται από ειδικές εκπτώσεις. Οι ειδικές εκπτώσεις ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα. Μέσω της online πλατφόρμας, ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να προμηθευτεί τις ως άνω παροχές και υπηρεσίες πραγματοποιώντας δωρεάν ηλεκτρονικές κρατήσεις, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( Πολιτική Απορρήτου ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής ParkAround .

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ParkAround αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ParkAround BV με έδρα το δήμο Αθηναίων, επί της Κωνσταντινουπόλεως 52, Τ.Κ. 11854, με ΑΦΜ: 997686250 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 126922301001 που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ως «Εταιρεία» ή « ParkAround ».

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ParkAround και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση ( downloading ), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδα/Εφαρμογή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής δύναται να διαφημίζονται και να προωθούνται Ειδικές Προσφορές τις οποίες ο επισκέπτης / μέλος / χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορεί να προμηθευτεί πραγματοποιώντας ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονικές κρατήσεις, υπό τους όρους του παρόντος. Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, συμμετέχει δε στη διαδικασία προώθησης των Ειδικών Προσφορών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

Πραγματοποιώντας μία ηλεκτρονική κράτηση μέσω της ParkAround , δημιουργείται σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) ανάμεσα στο χρήστη και το χώρο στάθμευσης στον οποίο έγινε η κράτηση. Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κράτησης, η ParkAround ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στον χρήστη και το χώρο στάθμευσης, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησης στο χώρο στάθμευσης. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των μελών / χρηστών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής για τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από χώρους στάθμευσης ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της στάθμευσής τους (βλ. ΑΡΘΡΟ 8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του παρόντος).

Οι υπηρεσίες της ParkAround διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης / μέλος / χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider , scrape ), παρουσίασης, καταφόρτωσης ( downloading ) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

4. ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κρατήσεων ισχύουν τα παρακάτω:

www . parkaround . gr (ή Ιστοσελίδα/Εφαρμογή) : Ο δικτυακός τόπος με διακριτικό τίτλο « ParkAround » και ηλεκτρονική διεύθυνση « www . parkaround . gr » o οποίος αποτελεί πλατφόρμα πραγματοποίησης Ηλεκτρονικών Κρατήσεων σε συμβεβλημένες με την ParkAround επιχειρήσεις, που δύναται να συνοδεύονται από αποκλειστικές εκπτώσεις ή προνόμια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Συμβεβλημένη Επιχείρηση (ή Χώρος Στάθμευσης) : Η συμβεβλημένη με την ParkAround επιχείρηση (ατομική ή εταιρεία υπό οιαδήποτε εταιρική μορφή) που εκμεταλλεύεται έναν ή περισσότερους χώρους στάθμευσης και η οποία συμφωνεί να παρέχει θέσεις στάθμευσης προς κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, οι οποίες δύνανται να συνοδεύονται από Ειδικές Προσφορές.

Ειδική Προσφορά : Η προσφορά προϊόντων, παροχών και υπηρεσιών ενός χώρου στα μέλη της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής σε εκπτωτικές ή προνομιακές τιμές. Η Ειδική Προσφορά ορίζεται είτε ως το επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί των αναρτημένων τιμών του χώρου στάθμευσης και εφαρμόζεται στο σύνολο του κόστους της στάθμευσης είτε ως ένας ειδικός τιμοκατάλογος που προσφέρει προνομιακές τιμές και καλύπτει μέρος ή όλη τη διάρκεια της στάθμευσής, βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της κράτησης. Οι Ειδικές Προσφορές εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής, παράτασης ή επιμήκυνσης της προβλεπόμενης διάρκειας ή των όρων για οποιαδήποτε Ειδική Προσφορά προβάλει στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Οι Ειδικές Προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές και εκπτώσεις που πιθανόν να παρέχουν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις στους πελάτες τους στο πλαίσιο άλλων προωθητικών ή διαφημιστικών ενεργειών. Στην περίπτωση που στις λεπτομέρειες κάποιας Ειδικής Προσφοράς υπάρχουν επιπλέον ειδικοί όροι και προϋποθέσεις τότε οι όροι αυτοί υπερισχύουν έναντι των γενικών όρων χρήσης του παρόντος.  

Ηλεκτρονική Κράτηση (ή Online Κράτηση ή Κράτηση) : Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας κράτησης στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή από έναν χρήστη, η οποία συνεπάγεται την πραγματοποίηση κράτησης μίας ή περισσότερων θέσεων στάθμευσης στο χώρο στάθμευσης επιλογής του χρήστη και η οποία είτε συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά είτε όχι. Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Διεκπεραιωμένη Κράτηση (ή Ολοκληρωμένη Κράτηση) : Η Ηλεκτρονική Κράτηση η οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς με την εμφάνιση και στάθμευση του οχήματος της κράτησης στο χώρο στάθμευσης και η οποία συνοδεύεται από παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης.

Μέλος : Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ο οποίος προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και να επωφεληθεί των Ειδικών Προσφορών, εγγράφεται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ΔΩΡΕΑΝ τις ηλεκτρονικές κρατήσεις που επιθυμεί. Με την εγγραφή του ο επισκέπτης γίνεται μέλος της ParkAround και δεσμεύεται με τους όρους του παρόντος. Ως μέλη της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορούν να εγγραφούν μόνο ενήλικοι (άνω των 18 ετών).

Χρήστης : κάθε μέλος της Ιστοσελίδας που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Δικαιούχος Κράτησης (ή Δικαιούχος) : Ο δικαιούχος της Κράτησης ο οποίος καθορίζεται από τον Χρήστη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κράτησης με παροχή του ονοματεπώνυμού του ή του αρ. κυκλοφορίας του οχήματος. Ο Δικαιούχος δύναται να είναι και ο ίδιος ο Χρήστης, εφόσον ο τελευταίος δηλώσει το δικό του ονοματεπώνυμο ως ονοματεπώνυμο Δικαιούχου ή αρ. κυκλοφορίας ως αρ. κυκλοφορίας Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος απευθύνεται στο χώρο στάθμευσης προκειμένου να λάβει τις προβλεπόμενες παροχές και υπηρεσίες βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης.

Ημερομηνία Άφιξης / Ώρα Άφιξης (ή Ώρα Εισόδου) / Ώρα Αναχώρησης (ή Ώρα Εξόδου) / Αρ. Κυκλοφορίας (ή Όχημα) : Κάθε Κράτηση ισχύει για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα εισόδου και για συγκεκριμένο όχημα. Βάσει της συμφωνίας της ParkAround με το χώρο στάθμευσης, το όχημα της Κράτησης δύναται να αντιστοιχείται σε συγκεκριμένη θέση στάθμευσης που δεσμεύεται για τον Δικαιούχο για την Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης.

Κωδικός Κράτησης : Ο μοναδικός κωδικός που παράγετε με την πραγματοποίηση μιας Κράτησης μέσα από την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή.

Στάθμευση / Ολοκλήρωση Κράτησης : Κατά την στάθμευση του Δικαιούχου την Ημερομηνία / Ώρα Άφιξης στο χώρο στάθμευσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται να αναφέρει στον υπεύθυνο του χώρου στάθμευσης το Ονοματεπώνυμό του ή τον Κωδικό Κράτησης, καθώς και ότι έχει προηγηθεί Κράτηση με Δικαιούχο τον ίδιο μέσω της ParkAround , προκειμένου να δεχθεί τα προϊόντα / υπηρεσίες / παροχές που αντιστοιχούν στην Κράτηση καθώς και το ποσοστό ή ποσό της έκπτωσης στην περίπτωση που η Κράτηση συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αμελήσει να ενημερώσει εγκαίρως το προσωπικό του χώρου στάθμευσης ότι έχει πραγματοποιηθεί Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, ο χώρος στάθμευσης διατηρεί το δικαίωμα να την αρνηθεί ή να χρεώσει τη στάθμευση διαφορετικά από τον τιμοκατάλογο της Κράτησης.

Τροποποίηση Κράτησης : Ο Χρήστης της κράτησης, μετά την πραγματοποίηση μιας κράτησης έχει δικαίωμα να τροποποιεί α) το ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου, β) την Ημερομηνία & Ώρα άφιξης γ) την Ημερομηνία & Ώρα αναχώρησης ή / και δ) τον Αρ. Κυκλοφορίας. Η Τροποποίηση της Κράτησης μπορεί να λάβει χώρα μέχρι και την Ώρα Άφιξης και δεν επιβαρύνει τον Χρήστη / Δικαιούχο της κράτησης.

Ακύρωση Κράτησης από το Χρήστη : Ο Χρήστης της Κράτησης, μετά την πραγματοποίηση μιας Κράτησης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ακύρωση. Η Ακύρωση της Κράτησης μπορεί να λάβει χώρα μέχρι την Ώρα Άφιξης και δεν επιβαρύνει τον Χρήστη / Δικαιούχο της κράτησης.

Ακύρωση Κράτησης από το Χώρο Στάθμευσης ή το ParkAround : Σε ακραίες περιπτώσεις όπου ο χώρος στάθμευσης έχει εκτάκτως γεμίσει και δεν δε χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κρατήσεων του ParkAround , για λόγους ανωτέρας βίας ή στην περίπτωση της έκτακτης ιδιωτικής μίσθωσης όλου του χώρου κάποιου χώρου στάθμευσης από τρίτο, ο χώρος στάθμευσης ή το ParkAround έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση ενός χρήστη ενημερώνοντας τον παράλληλα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία και ώρα άφιξης. Στην περίπτωση αυτή η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή αποστέλλει ειδικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το χρήστη της κράτησης ενημερώνοντας τον για την ακύρωση και την αιτία που επικαλείται ο χώρος στάθμευσης. Ο χώρος στάθμευσης ή η Εταιρεία δύνανται εναλλακτικά να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το χρήστη στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο τελευταίος κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή κατά την κράτηση. Επιπρόσθετα, ο χώρος στάθμευσης δύναται να ακυρώσει την Κράτηση ενός χρήστη εάν βάσει των πολιτικών του ο συγκεκριμένος χρήστης έχει κριθεί ως ανεπιθύμητος λόγω προγενέστερων επανειλημμένων περιστατικών Μη Εμφάνισης ( noshow ) στο χώρο στάθμευσης. Στην περίπτωση της ακύρωσης μια κράτησης από το χώρο στάθμευση ή το ParkAround εντός 1 ώρας από την ώρα της άφιξης και μόνο όταν η κράτηση έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 4 ώρες από την ώρα της άφιξης, η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή αποζημιώνει τον χρήστη προσφέροντας του επιπλέον Πόντους Επιβράβευσης βάσει του Άρθρου 10 του παρόντος.

Αργοπορημένη Στάθμευση / Στάθμευση με διαφορετικό Αρ. Κυκλοφορίας : Στην περίπτωση α) που ο Δικαιούχος της κράτησης προσέλθει στο χώρο στάθμευση μετά το πέρας της μισής ώρας από την προγραμματισμένη Ώρα Άφιξης (περιστατικό Αργοπορημένης Στάθμευσης) και β) έγκαιρης προσέλευσης του δικαιούχου στο χώρο στάθμευση αλλά με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας από αυτόν που έχει δηλωθεί στην κράτηση (Αρ. Κυκλοφορίας), ο χώρος στάθμευσης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κατά την διακριτική του ευχέρεια είτε την παροχή υπηρεσίας που συνεπάγεται η κράτηση που προηγήθηκε, είτε την αντίστοιχη ειδική προσφορά που τη συνοδεύει.

Περιστατικό Μη Εμφάνισης ( No show ) : Η Ηλεκτρονική Κράτηση που δεν έχει ακυρωθεί και της οποίας το όχημα δεν εμφανίζεται τελικά στο χώρο στάθμευση βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης, ήτοι εντός μισής ώρας από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης κατά την ημερομηνία κράτησης. Η περίπτωση μη εμφάνισης δεν επιβαρύνει τον χρήστη ή το δικαιούχο της κράτησης. Ο χρήστης ενημερώνεται με email για κάθε περιστατικό μη εμφάνισης που τον αφορά. Σε περίπτωση σχετικής αντίρρησης εκ μέρους του έχει τη δυνατότητα και ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για λόγους προστασίας των χώρων στάθμευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιστατικών Μη Εμφάνισης και με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, επανειλημμένα περιστατικά Μη Εμφάνισης, ήτοι τρία (3) σε διάστημα έξι (6) μηνών θα συνεπάγονται τη διαγραφή του Χρήστη από μέλος της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής. Στην περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και δικαιούται να ιχνηλατήσει την IP διεύθυνση των χρηστών και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνήσει με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ( ISP ) τους. Επιπρόσθετα, κάθε χώρος στάθμευσης μπορεί να ακολουθεί τη δική του πολιτική διαχείρισης περιστατικών Μη Εμφάνισης η οποία δύναται να είναι αυστηρότερη από εκείνη της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής. Συνεπώς, κάθε χώρος στάθμευσης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει την κράτηση ενός χρήστη εάν εκείνος έχει υπερβεί τον αριθμό noshows που ορίζει η εκάστοτε πολιτική του.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης / μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ParkAround αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή δεν δε θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία, καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο επισκέπτης ή μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ParkAround αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του μέλους χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

Ο επισκέπτης ή μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ParkAround αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του μέλους χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Λεπτομέρειες αναφέρονται στη σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ParkAround (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & NEWSLETTERS

Η ParkAround διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών / μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής για την αποστολή αυτόματων email που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής (όπως email δημιουργίας λογαριασμού, email επιβεβαίωσης / τροποποίησης / ακύρωσης κρατήσεων, email σχετικά με την κατάσταση των πόντων επιβράβευσης στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης πελατών του ParkAround κτλ.) αλλά και email ενημερωτικού χαρακτήρα (όπως newsletters ). Στην περίπτωση των email ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης / μέλος μπορεί να επιλέξει, αν και εφόσον επιθυμεί, να τα λαμβάνει ή όχι ενώ στην περίπτωση που έχει επιλέξει να μην τα λαμβάνει μπορεί να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email ενημερωτικού χαρακτήρα που αποστέλλεται ή μέσα από τη σελίδα διαχείρισης του προφίλ του διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Η ParkAround διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Η ParkAround μπορεί να αποστείλει email για τους ακόλουθους σκοπούς (η λίστα δεν είναι εξαντλητική):

Μετά την εγγραφή νέου μέλους ή την τροποποίηση των στοιχείων του λογαριασμού μέλους στην στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή.

Μετά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής κράτησης προς ενημέρωση ή / και υπενθύμιση στοιχείων της κράτησης.

Ως υπενθυμίσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Για την αποστολή πληροφοριών κρίσιμων για την διεκπεραίωση των συναλλαγών (στοιχεία κράτησης, ακυρώσεις κρατήσεων κ.α.).

Για σκοπούς ενημέρωσης ( newsletter ).

Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.

Για προτάσεις υπηρεσιών σχετικών με την ParkAround .

Για προτροπή προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εν γένει λήψη αποκρίσεων των επισκεπτών / χρηστών / μελών σχετικών με την ικανοποίησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της ParkAround και των συνεργαζόμενων χώρων στάθμευσης.

Η ParkAround επίσης διατηρεί αρχείο με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει οι χρήστες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και οι καλούντες του τηλεφωνικού της κέντρου για την αποστολή SMS ή μηνυμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας όπως Viber . Τέτοια μηνύματα αφορούν άμεσα τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής (όπως κωδικός επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου, σημαντικές επικοινωνίες σχετικά με τις κρατήσεις του χρήστη κτλ.). Επιπρόσθετα, μπορεί να αποσταλούν και μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα είτε σχετικά με τις υπηρεσίες της ParkAround είτε για λογαριασμό τρίτων (π.χ. συνεργαζόμενοι χώροι στάθμευσης). Στην περίπτωση των μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης / μέλος μπορεί να επιλέξει αν και εφόσον επιθυμεί να μην τα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής του, εντός της διαχείρισης του προφίλ του εντός της Ιστοσελίδας ή στέλνοντας ένα email στο support @ parkaround . gr . Η ParkAround διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν δε θέλει να λαμβάνει κανένα απολύτως email ή άλλου είδους επικοινωνία από την ParkAround , θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο support @p arkaround .com ή μέσα από τη διαχείριση του προφίλ του εντός της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των μελών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της στάθμευσής τους. Η υφιστάμενη συναλλακτική σχέση διέπει τα συμβαλλόμενα μέρη και εν προκειμένω τους χρήστες της ParkAround και τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις και μόνον αυτά. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί το μέλος ή ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της ParkAround στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι η ParkAround δεν δε φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα / παροχές / υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των ηλεκτρονικών κρατήσεων και των Ειδικών Προσφορών που δύναται να τις συνοδεύουν, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Δικαιούχου είναι ο εκάστοτε χώρος στάθμευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ParkAround δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων / παροχών / υπηρεσιών των χώρων στάθμευσης, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παροχής αυτών στους Δικαιούχους.

Η ParkAround δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές " servers " μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και των επισκεπτών της, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει το μέλος ή ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τους χώρους στάθμευσης. Για αυτό το λόγο, οι χώροι στάθμευσης έχουν πρόσβαση σε Ειδική Διαχειριστική Ιστοσελίδα μέσω της οποίας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των Ειδικών Προσφορών και άλλων πληροφοριών όπως των προδιαγραφών των προϊόντων / παροχών / υπηρεσιών τους, οι οποίες εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ParkAround . Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή / και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε χώρος στάθμευσης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Προσφορών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας οποιουδήποτε συμβεβλημένου χώρου στάθμευσης.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρίες, τους online συνεργάτες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ` οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και του περιεχομένου της, δεν ευθύνονται για ( i ) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, ( ii ) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των χώρων στάθμευσης (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, ( iii ) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τους χώρους στάθμευσης, ( iv ) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπεστήκανε ή πλήρωσαν τα μέλη, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, ή ( v ) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπεστήκανε ή πλήρωσαν τα μέλη, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης των χώρων στάθμευσης ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο χώρο στάθμευσης (τους υπαλλήλους του, τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους πράκτορες, εκπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες), συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό της Εταιρείας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας.

9. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σχόλια, κριτικές και βαθμολογήσεις για τους Χώρους Στάθμευσης έχουν δικαίωμα να καταθέσουν στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή μόνο οι χρήστες που έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες τους μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

Ένας χρήστης αποκτά δικαίωμα κριτικής μόλις ολοκληρωθεί η κράτησή του από το Χώρο Στάθμευσης.

Η δημοσίευση των σχολίων/κριτικών που δεν παραβιάζουν τους όρους του παρόντος μπορεί να γίνει έως και 10 ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από το χώρο στάθμευσης.

Τα σχόλια και οι κριτικές των χρηστών μπορούν (α) να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, (β) να χρησιμοποιηθούν και να τοποθετηθούν (πλήρως ή εν μέρει) από την Εταιρεία σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletters , πλατφόρμες ειδικών προωθητικών ενεργειών, εφαρμογές και άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Εταιρεία.

Το ParkAround δεν ευθύνεται και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των σχολίων που υποβάλλουν οι χρήστες. Κάθε χρήστης οφείλει να σχολιάζει και να βαθμολογεί με ευπρέπεια. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει, να αρνείται και να διαγράφει σχόλια, κατά τη διακριτική της ευχέρεια με απώτερο σκοπό να προστατεύσει τα μέλη της και τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις από τυχόν μη ειλικρινείς, κακοπροαίρετες ή / και υστερόβουλες κριτικές (είτε θετικές είτε αρνητικές).

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία δύναται να μην κάνει δεκτά σχόλια/ κριτικές ή συγκεκριμένα τμήματα αυτών εάν:

Είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα ή λατινικούς χαρακτήρες ( greeklish ) ή περιέχουν ορθογραφικά λάθη σε συχνότητα που δυσκολεύει ή καθιστά δυσάρεστη την ανάγνωσή τους ή είναι γραμμένα σε άλλη γλώσσα πλην ελληνικών ή αγγλικών.

Περιλαμβάνουν περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, εκβιαστικό, ψευδές, ρατσιστικό, πορνογραφικό ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο.

Περιέχουν μη ευπρεπείς εκφράσεις ή/και εκφράσεις με ειρωνικές αναφορές

Επιχειρούν να διαφημίσουν το χώρο στάθμευσης ή άλλες ιστοσελίδες, υπηρεσίες ή προϊόντα.

Δεν εμπεριέχουν κάποιο ουσιώδες σχόλιο/ κριτική για το χώρο στάθμευσης, δηλαδή δεν δε διευκρινίζουν με επαρκή σαφήνεια είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά στοιχεία των υπηρεσιών που έλαβαν προκειμένου να δίνουν ωφέλιμη πληροφόρηση στα υπόλοιπα μέλη του ParkAround αλλά και στους χώρους στάθμευσης τη δυνατότητα να απαντούν επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Περιέχουν αναφορές ή γράφονται με στόχο να σχολιάσουν ή να απαντήσουν στην κριτική κάποιου άλλου χρήστη ή έχουν στόχο να προκαλέσουν την απάντησή του ή περιέχουν παραπομπές σε άλλες κριτικές.

Περιέχουν ονομαστικές αναφορές σε φυσικά πρόσωπα.

Περιγράφουν επεισόδια αντιδικίας ανάμεσα σε πελάτες ή/και μέλη του προσωπικού του χώρου στάθμευσης ή αναφέρουν περιστατικά έκνομων ενεργειών ή άλλα περιστατικά με πρωταγωνιστές μέλη του προσωπικού ή πελάτες του χώρου στάθμευσης, που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν.

Περιλαμβάνουν αναφορές περιστατικών ή υπόνοιες φαινομένων σημαντικού υγειονομικού ενδιαφέροντος με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν.

Έχουν γραφτεί με οποιοδήποτε άλλον σκοπό πέραν της περιγραφής και του σχολιασμού της εμπειρίας του χρήστη σχετικά με τη στάθμευση ή/και την εξυπηρέτηση στον εν λόγω χώρο στάθμευσης ή/και αναφέρονται σε άλλους χώρους στάθμευσης ή/και αναφέρουν ότι ο συντάκτης δεν δε στάθμευσε κατά την επίσκεψή του ή περιέχουν αναφορές σε άτομα που έχουν επαγγελματική σχέση με το χώρο στάθμευσης ή σε άλλα πρόσωπα που επισκέφθηκαν το χώρο στάθμευσης κατά τον ίδιο χρόνο με την επίσκεψη του χρήστη που συντάσσει την κριτική.

Παρουσιάζουν σημαντική ασυμφωνία ανάμεσα στο κείμενο και στις βαθμολογίες που το συνοδεύουν.

Αναφέρουν λανθασμένες τιμές ή αντικειμενικά στοιχεία του χώρου στάθμευσης που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εφ’ όσον αυτό περιέλθει εις γνώσιν των διαχειριστών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μετά από σχετική ενημέρωση από τους νόμιμους εκπροσώπους της εκάστοτε επιχείρησης.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των σχολίων/ κριτικών που υποβάλουν τα μέλη του.

Σε περίπτωση αξιολόγησης με χαμηλή βαθμολογία από τον Χρήστη, η Εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον Χρήστη να αναλύσει τους λόγους της χαμηλής βαθμολογίας. Εάν ο Χρήστης δεν τεκμηριώσει τη χαμηλή βαθμολογία ή δώσει τεκμηρίωση κακόπιστη, κακόβουλη, ή/και υποκινούμενη, τότε η αξιολόγηση θα διαγράφεται.

Οι χώροι στάθμευσης έχουν τη δυνατότητα, αν το επιλέξουν, να απαντάνε στα δημόσια σχόλια που καταχωρούνται.

Αν δε ζητηθεί ειδικά, η Εταιρεία δεν επιθυμεί να λάβει τυχόν εμπιστευτικές, απόρρητες ή αποκλειστικές πληροφορίες ή άλλο υλικό από τα μέλη μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που υποβάλλεται από τα μέλη, και το οποίο δεν έχει ζητηθεί ρητά από την Εταιρεία ως εμπιστευτικό, θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικό, απόρρητο ή αποκλειστικό. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει και να αποκαλύπτει χωρίς περιορισμό το εν λόγω υλικό. Το εν λόγω υλικό δε συμπεριλαμβάνει φυσικά τα Προσωπικά Δεδομένα του μέλους.

Τα μέλη εγγυώνται στην Εταιρεία ότι το υλικό / πληροφορίες που αναρτούν στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δεν περιλαμβάνει και δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών (εφεξής «ΠΕΠ») μέσω του οποίου οι χρήστες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορούν να συγκεντρώνουν πόντους επιβράβευσης και να κερδίζουν επιπλέον εκπτώσεις στους χώρους στάθμευσης που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Συλλογή πόντων : Ο Χρήστης μπορεί να συλλέγει πόντους επιβράβευσης με τον εξής τρόπο:

Για κάθε 1€ συνολικού κόστους σε Ολοκληρωμένη κράτηση = 5 πόντοι

Πρώτη κράτηση φίλου μετά από πρόσκληση του χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής = κουπόνι 3€ για τον χρήστη και κουπόνι 3€ συνολικά για τον προσκεκλημένο φίλο (προϋπόθεση αποτελεί ο προσκεκλημένος φίλος να κάνει την 1η του κράτηση και να την ολοκληρώσει επιτυχώς εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης)

Απόδοση πόντων:

Οι πόντοι επιβράβευσης για κράτηση πιστώνονται μετά από έως και 48 ώρες από την ώρα ολοκλήρωσης της κράτησης.

Στην περίπτωση που μια κράτηση ακυρωθεί από το χώρο στάθμευσης ή τους διαχειριστές του ParkAround τότε οι πόντοι δεν αποδίδονται.

Στην περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης χωρίς υπαιτιότητα του χρήστη και εντός 1 ώρας από την ώρα άφιξης της κράτησης - και μόνο στην περίπτωση που η κράτηση είχε πραγματοποιηθεί 4 ώρες νωρίτερα από την ώρα άφιξης - τότε στον χρήστη θα πιστώνονται 100 πόντοι επιβράβευσης ως αποζημίωση.

Αφαίρεση πόντων:

Στην περίπτωση που η κράτηση ενός χρήστη χαρακτηριστεί από το χώρο στάθμευσης ως no - show τότε θα αφαιρούνται 100 πόντοι επιβράβευσης από τον εν λόγω χρήστη. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στο να περιορίσει τα περιστατικά no - show τα οποία ζημιώνουν τους χώρους στάθμευσης.

 

Διαγραφή πόντων:

Αν ένας χρήστης χαρακτηριστεί ανενεργός, τότε οι πόντοι του μηδενίζονται. Ανενεργός χαρακτηρίζεται ένας χρήστης όταν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία κράτηση online η οποία να έχει ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του στο χώρο στάθμευσης, ή δεν έχει γράψει κάποια κριτική στο ParkAround από προηγούμενη του online κράτηση, σε διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

 

Εξαργύρωση κουπονιών :

Τα κουπόνια επιβράβευσης εξαργυρώνονται μόνο στους χώρους στάθμευσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών του ParkAround . Όταν ο Χρήστης μαζέψει αρκετούς πόντους μπορεί να τους μετατρέψει σε κουπόνια και να τους εξαργυρώσει προς έκπτωση αντίστοιχα από τη βήμα της πληρωμής στη “Φόρμα Κράτησης”. Η μετατροπή γίνεται από το Profile του χρήστη μέσα από το Website ή το App και η ακριβής αναλογία Κουπονιών / Πόντων αναγράφεται κάθε φορά μέσα στην υπηρεσία. Στην περίπτωση που κράτηση συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά (% έκπτωση), τότε πρώτα αφαιρείται από τον κόστος στάθμευσης του χρήστη η έκπτωση της Ειδικής Προσφοράς και στη συνέχεια γίνεται η έκπτωση λόγω των πόντων επιβράβευσης.  

Επιστροφή κουπονιών :

Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει εξαργυρώσει κουπόνι και στη συνέχεια η κράτηση του ακυρωθεί τότε το κουπόνι που εξαργυρώθηκε επιστρέφει στον λογαριασμό του.

 

Επιστροφή αξίας εκπτωτικού κωδικού με τη μορφή κουπονιών :

Στην περίπτωση που ένας νέος χρήστης έχει εξαργυρώσει εκπτωτικό κωδικό (εκπτωτικό κουπόνι που παρέχει η Εταιρεία σε υπηρεσίες τρίτων για διαφημιστικούς σκοπούς) και η κράτηση του ακυρωθεί, τότε ο εκπτωτικός κωδικός γίνεται αυτόματα ξανά διαθέσιμος και μπορεί να τον χρησιμοποιηθεί για μελλοντική κράτηση»

 

Μεταφορά πόντων/κουπονιών :

Δεν είναι δυνατή η μεταφορά των πόντων/κουπονιών επιβράβευσης μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ή μεταξύ δύο λογαριασμών του ίδιου χρήστη στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή.

 

Παρατηρήσεις:

Η έκπτωση από πόντους επιβράβευσης/κουπόνια δεν μπορεί να συνδυαστεί με εκπτωτικά κουπόνια από υπηρεσίες τρίτων.

Τα email των φίλων ενός χρήστη που καταχωρήθηκαν στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή στο πλαίσιο του ΠΕΠ δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δε χρησιμοποιούνται για άλλους διαφημιστικούς σκοπούς.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή και να μηδενίζει τους πόντους επιβράβευσης/ κουπόνια χρηστών αν διαπιστώσει ότι οι πόντοι αυτοί έχουν συγκεντρωθεί μέσω κακόβουλων μεθόδων.

Τα κουπόνια έχουν χρονική ισχύ 6 μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. Κάθε κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία (1) κράτηση. Αν προκύψει υπόλοιπο από τη χρήση κουπονιού, το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη κράτηση.

Οι πόντοι που μετατράπηκαν σε κουπόνι, δεν μπορούν να μετατραπούν πάλι σε πόντους

ή

Το κουπόνι δεν μπορεί να μετατραπεί σε πόντους.

11. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην παρούσα Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες / μέλη / επισκέπτες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους για τη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ParkAround , των επισκεπτών / χρηστών καθώς και των μελών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών, προϊόντων και ιστοσελίδων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται την άμεση αποδοχή επιπρόσθετων Όρων Χρήσεων. Οι επιπρόσθετοι αυτοί Όροι Χρήσης ισχύουν ως συμπλήρωμα των παρόντων και δεν τους αντικαθιστούν.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Οι μεταφράσεις αποτελούν διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής τους και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής τους, οι ελληνικές εκδοχές των κειμένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν, υπερισχύουν και είναι οριστικές. Η ελληνική εκδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου διατίθενται στην Ιστοσελίδα (απαιτείται επιλογή της ελληνικής γλώσσας) ή μπορούν να αποσταλούν μετά από γραπτό αίτημα.

Όταν πραγματοποιείται κράτηση σε κάποιον από τους παρακάτω χώρους στάθμευσης ισχύουν επιπλέον οι όροι χρήσης που αφορούν τον εκάστοτε χώρο στάθμευσης:

Μικρής διάρκειας 1, Μικρής διάρκειας 2, Μακράς Διάρκειας, Economy Parking, Valet Parking - Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών:   Πρόσθετοι Όροι Χρήσης

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 1/11/2023